Udenhout, 11-11-2023

Betreft: kort begeleidend schrijven jaarrekening 2022

Boekjaar 2022 is voor BTH Udenhout een uitermate succesvol jaar geweest. Het eigen vermogen van de stichting is fors toegenomen, dit is een direct gevolg van het feit dat er vanaf 1 januari 2022 door ons gebruik kon worden gemaakt van subsidie gelden voor Bijna Thuis Huizen vanuit VWS.

Daarnaast zijn er 35 gasten geweest in 2022, dit is meer dan een verdubbeling van het aantal gasten t.o.v. 2021. Door de ruimere financiële mogelijkheden is er vanaf januari 2022 gestart met betaalde coördinatie voor 20 uur per week. Daarnaast zijn er diverse kortlopende schulden vanuit de opstartfase afgelost en zijn er diverse investeringen gedaan waaronder een planningspakket voor onze vrijwilligers.

De naamsbekendheid in de regio Tilburg is fors toegenomen, dat betekent dat er vanuit meerdere kanalen aanvragen worden gedaan voor plaatsingen. Tevens is er een tweede zorginstantie toegevoegd als dienstverlener voor zorg, dit betreft Thebe Thuiszorg.

In december heeft er een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Er zijn twee bestuursleden afgetreden en twee nieuwe bestuursleden toegetreden, te weten Nicolette Lugtigheid en Henk Mulder.

Vanuit het bestuur is het besluit genomen om een groot deel van het Eigen Vermogen te reserveren voor een verbouwing van het Bijna Thuis Huis. De intentie is om twee gelijkwaardige kamers te realiseren, daar waar er nu met een grote en kleine kamer gewerkt wordt. De verbouwing staat gepland voor kwartaal 1 van 2023 en zal grotendeels met hulp van vrijwilligers worden uitgevoerd.

We sluiten het jaar met een heel goed gevoel af en kijken met het volste vertrouwen richting de toekomst. Er is veel werk verzet door een grote groep mensen die betrokken is bij het Bijna Thuis Huis in Udenhout. Dat maakt ons enorm trots en dankbaar.

Namens bestuur BTH Udenhout
Edwin Langerak
bestuursvoorzitter

St._BTH_Udenhout-financieel_overzicht_2022