Coördinator

Voor het functioneren van een Bijna Thuis Huis zijn, zoals eerder vermeld, vooral veel vrijwilligers nodig. Om het één en ander goed te organiseren en te coördineren gaat de voorkeur uit naar twee coördinatoren die getraind zijn volgens vastgestelde richtlijnen en die samen 20-24 uur in dienst zijn. Er wordt gewerkt met één coördinator die op ZZP basis diensten levert aan de Stichting voor maximaal 10 uur per week.

Zodra de mogelijkheden zich voordoen zullen de coördinatoren in dienst treden van de Stichting. Zij worden daarmee de enige betaalde krachten binnen de Stichting Bijna Thuis Huis Udenhout. Het beloningsbeleid zal dan gebaseerd gaan worden op de CAO VVT. Zie ook hoofdstuk 5 van het beleidsplan.