Udenhout, 16-10-2022
Betreft: kort begeleidend schrijven jaarrekening 2021

Het jaar 2021 heeft zich gekenmerkt als een lastig tweede jaar voor Bijna Thuis Huis Udenhout. De nieuwe Coronagolf heeft er toe geleid dat we tijdelijk onze deuren moesten sluiten. De beschikbaarheid van vrijwilligers was een issue om de diensten goedrond te kunnen krijgen. De inkomsten zijn voornamelijk gegenereerd uit een paar wat grotere donaties en de opbrengsten van de kamerhuur. Daarnaast is er voor gekozen om de betaalde coördinatie op te nemen als een toekomstige reservering om zodoende voldoende liquide middelen te houden op de stichting. Echte noodzakelijke investeringen waren in 2021 niet nodig.

In totaal zijn er 16 gasten geweest in 2021, precies het gelijke aantal als in 2020 toen de deuren zijn geopend van BTH Udenhout. De 16 gasten zijn bij elkaar 183 dagen verbleven in het Bijna Thuis Huis, dit is onder het gebudgetteerde aantal dagen.

De naamsbekendheid is in 2021 sterk toegenomen bij diverse instanties (huisartsen, transferpunt ziekenhuizen en mond op mond). Daarnaast is er in december 2021 een samenwerkingsovereenkomst bereikt met Thebe thuiszorg waardoor er een tweede zorgaanbieder naast ’t Heem beschikbaar komt. Dit geeft meer opties en keuzemogelijkheden voor onze gasten.

De verwachtingen voor 2022 zien er een heel stuk beter uit. In oktober is de subsidie aanvraag vanuit het Ministerie van VWS goedgekeurd. Dat geeft de financiële ruimte die nodig is voor toekomstige continuïteit.

Het jaar 2021 wordt door BTH met een klein positief resultaat afgesloten, daarmee zijn we als bestuur heel erg tevreden. Een stichting in een opstartfase gedurende Corona tijd is een lastige opgave. Met alle inzet van direct betrokkenen en voornamelijk onze vrijwilligers ligt er een prima resultaat en uitstekende basis voor de aankomende jaren.

Namens bestuur BTH Udenhout
Edwin Langerak
bestuursvoorzitter

St._BTH_Udenhout-financieel_overzicht_2021