ANBI

De Stichting Bijna Thuis Huis Udenhout heeft de zogenaamde ANBI-status, wat betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

RSIN/fiscaal nummer: 859650200
KvK nummer: NL.8596.50.200.B.01

Doelstelling

Het creëren en in stand houden van een verblijfsmogelijkheid binnen de eigen omgeving in de vorm van een Bijna Thuis Huis om mensen uit Udenhout en omgeving in de laatste levensfase alle ruimte, persoonlijke zorg, warmte en ondersteuning te geven die zij nodig hebben.