Bestuur

Bestuurssamenstelling

De bestuursleden werken vanuit de bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuursleden hebben een zittingsperiode van telkens 3 jaar die maximaal 3 maal verlengd kan worden. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen. In een later stadium zal er gekeken worden naar een inrichting van een dagelijks bestuur en Raad van Toezicht. Dit zal gedaan worden indien de situatie daarom vraagt qua omvang of complexiteit in de uitvoering.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Edwin Langerak
  • Nicolette Stelma
  • Henk Mulder

Beleidsplan

Bekijk hier ons beleidsplan.

Financiële verantwoording

Bekijk hier onze financiële verantwoording.