Financiën

Een Bijna Thuis Huis brengt veel kosten met zich mee, ondanks de inzet van vrijwilligers. Slechts een deel daarvan wordt betaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De intentie is om de oprichting en jaarlijkse exploitatie van het BTH in Udenhout kostendekkend te doen. Een groot deel van de exploitatie – waaronder de huisvestingskosten – zal opgebracht moeten worden door donaties van bedrijven, instellingen en particulieren. Zo kan iedereen in Udenhout en omgeving een steentje bijdragen aan een gezonde exploitatie en wordt het ‘ons Bijna Thuis Huis’. De Stichting Bijna Thuis Huis Udenhout heeft de zogenaamde ANBI-status, wat betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.