Opening Bijna Thuis Huis Udenhout

Op 1 december 2019 heeft het Bijna Thuis Huis Udenhout haar deuren geopend. Onder grote belangstelling heeft wethouders Dols van de gemeente Tilburg het Bijna Thuis Huis in Udenhout officieel geopend. Daarmee is er een einde gekomen van 1,5 jaar intensieve voorbereiding met vergunningen, verbouwing en de opstart van het Bijna Thuis Huis en een begin gemaakt voor de opvang van onze gasten. Na de opening is er voor de inwoners van Udenhout en omstreken gelegenheid geweest om te komen kijken op de aansluitende Open Dag.