Over ons

Bijna Thuis Huis: wat is het?

Een BTH biedt palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase (maximaal 3 maanden). Enkele kenmerken:

  • De organisatie steunt voornamelijk op de inzet van vrijwilligers.
  • De zorg wordt verleend door de eigen, vertrouwde zorgverleners zoals de eigen huisarts, thuiszorg en fysiotherapeut. In ons initiatief willen we hier, naar behoefte, ook pastorale zorg aan toevoegen.
  • Het BTH beoogt nadrukkelijk een huiselijke sfeer te creëren om de laatste levensfase zo draaglijk en comfortabel mogelijk te maken voor de patiënt.
  • Er is alle rust, ruimte en privacy om afscheid te nemen van het leven en van familie en vrienden.
  • Om deze redenen wordt het BTH niet gevestigd in een instelling, maar in een zelfstandige woonruimte direct grenzend aan een woning, waar ook ruimte is voor familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Naast de professionele zorg en ondersteuning is er veel aandacht voor de gast en zijn naasten, voor zijn sociaal en emotioneel welbevinden en voor zijn persoonlijke wensen.

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door Nicole Langerak – de Kort. Als zeer ervaren en betrokken zorgverlener heeft zij de beschikking over alle benodigde kennis, kunde, diploma’s en certificeringen om dit goed te kunnen doen. Nicole heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als zelfstandige bij de BTH in Oirschot en Son.