De achtergrond

BTH_Udenhout_huiskamer

Het idee voor een Bijna Thuis Huis in Udenhout is enkele jaren geleden al ontstaan. Door de vergrijzing van de maatschappij en de kleinere gezinssamenstelling zien we dat het vraagstuk voor terminale zorg steeds lastiger wordt. Enerzijds omdat er meer ouderen zijn, anderzijds omdat de belasting voor de kinderen steeds groter wordt omdat er per gezin minder kinderen zijn voor het verlenen van zorg. Daarnaast wonen kinderen lang niet altijd meer in de buurt van hun ouders.

Er ontstaat steeds meer de behoefte om de laatste levensfase in een vertrouwde omgeving met veel aandacht en zorg door te brengen. In de gemeenten Oirschot, Waalwijk, Best en Son zijn de afgelopen jaren BTH opgericht die een mooie invulling geven aan de veranderde vraag en behoefte in de maatschappij. In de omgeving van Tilburg bestaan dergelijke huizen met voorzieningen nog niet. Met de oprichting van het Bijna Thuis Huis Udenhout moet hier verandering in worden aangebracht.

Daartoe heeft in januari 2018 een aantal mensen uit Udenhout het initiatief genomen om de haalbaarheid te onderzoeken om een Bijna Thuis Huis in Udenhout op te richten. Na een intensieve zoektocht naar een geschikte locatie, werd in 2019 gestart met de voorbereidingen. Op 1 december worden de deuren geopend van het Bijna Thuis Huis Udenhout!

BTH_Udenhout_huiskamer